(1)
Worek, K. Udzielanie nagród I Stosowanie środków Dyscyplinarnych Wobec Nieletnich Umieszczonych W zakładach Poprawczych. BK 2022.