(1)
Sidor-Borek, P.; Molenda, D.; Kawka, P.; Pizon, I.; Matejuk, W.; Szczepaniak, K. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego W Dobie Pandemii COVID-19 – Aspekty Prawne, Kryminologiczne I społeczne. BK 2022.