(1)
Kaszta, A. Zasada Prawa Do Obrony Oraz Rola I Funkcja obrońcy W Polskim Oraz Niemieckim postępowaniu Karnym - Analiza porównawcza. BK 2022.