(1)
Buczkowski, K.; Jankowski, M. Postępowanie W Sprawach O przestępstwa „stadionowe” – trudności Z Ustalaniem Sprawstwa Oraz Ich wpływ Na sprawność Procesu. BK 2021, 38-73.