(1)
Biuletynu Kryminologicznego, R. Publikacje Z Zakresu Kryminologii. BK 2020, 145-150.