(1)
Witkowska-Rozpara, K. . Sprawozdanie Z Seminarium Naukowego Centrum Analiz Kryminologicznych Pt. „Badania W zakładach Karnych – Szanse, Wyzwania, perspektywy”. BK 2020, 135-143.