(1)
Witkowska-Rozpara, K. . Recenzja Publikacji Gdy Kara Nie wystarcza… O Praktyce Stosowania Wybranych rozwiązań Prawnych Wobec sprawców Z Zaburzeniami Psychicznymi stwarzających zagrożenie Dla społeczeństwa (A. Gutkowska, J. WłodarczykMadejska, J. Klimczak, P. Sidor, Wydawnictwo I). BK 2020, 121-127.