(1)
Muras, S. .; Las, K. . Polskie Programy Resocjalizacyjne Jako sposób oddziaływania Na przestępców. BK 2020, 93-108.