(1)
Drzazga, E. Social Control of Supply or Demand? : Counteracting the Illegal Wildlife Trade in Wild Fauna and Flora in Poland: Kontrola społeczna Popytu Czy podaży? - Czyli O przeciwdziałanie Nielegalnemu Obrotowi Dziką Fauną I Florą W Polsce. BK 2020, 43-51.