(1)
Peno, M. . Interpretacyjna Analiza Fenomenologiczna Jako Rama Teoretyczna Badań Nad przestępczością: Uwagi Metodologiczne (z przykładami Badań Critical Race Theory). BK 2020, 9-19.