(1)
Więcek-Durańska, A. Psychospołeczne Czynniki Ryzyka Zachowań Niezgodnych Z Prawem młodzieży. BK 2021, 84-138.