[1]
Pikora, P. 2023. Interwencja kryzysowa wobec osób doświadczających przemocy domowej: (Artykuł opracowany na podstawie pracy licencjackiej autorki przygotowanej pod kierunkiem dr Marty Łuczyńskiej na kierunku Praca Socjalna na Uniwersytecie Warszawskim). Biuletyn Kryminologiczny. 29 (luty 2023), 97–126. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7614714.