[1]
Męzik, A. 2022. Rodzaje kradzieży tożsamości oraz przypadki kradzieży tożsamości w Polsce. Biuletyn Kryminologiczny. 21 (luty 2022), 54–66. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7827844.