[1]
Worek, K. 2022. Udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych. Biuletyn Kryminologiczny. 28 (lip. 2022). DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6810810.