[1]
Kaszta, A. 2022. Zasada prawa do obrony oraz rola i funkcja obrońcy w polskim oraz niemieckim postępowaniu karnym - analiza porównawcza. Biuletyn Kryminologiczny. 28 (lip. 2022). DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6810928.