Zaproszenie do przesyłania propozycji artykułów

Zgłoś artykuł

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Kryminologicznego serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do publikacji w naszym czasopiśmie. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na aktualnej liście czasopism punktowanych MEiN Biuletyn Kryminologiczny posiada 40 pkt. za publikację.

Obecnie przyjmujemy teksty do 29 numeru za rok 2022. Zgodnie z przyjętą w Biuletynie Kryminologicznym procedurą recenzowania prosimy o przesłanie gotowych tekstów do bieżącego numeru do 31 października 2022 r.

Zaproszenie kierujemy szczególnie do młodych naukowców, doktorantów, absolwentów, a także studentów, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań lub analiz teoretycznych. Z prośbą o przekazanie informacji o możliwości publikacji w Biuletynie zainteresowanym chcielibyśmy również zwrócić się do wszystkich promotorów i recenzentów prac dyplomowych oraz opiekunów naukowych, którzy znają prace warte szerszego upublicznienia.

Od 26-go numeru Biuletyn Kryminologiczny składa się z dwóch podstawowych działów:

  • Artykuły, w publikujemy artykułyz zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badań i literatury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także wyniki badań lub analiz teoretycznych z pokrewnych do kryminologii dziedzin nauki, m.in.: prawa karnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii.
  • Informacja naukowa, w którym zapraszamy do przesyłania sprawozdań z kryminologicznych konferencji naukowych, których byliście Państwo uczestnikami lub organizatorami, informacji o aktualnie prowadzonych przez Państwa badaniach kryminologicznychoraz informacji o najnowszych publikacjach z zakresu kryminologii i recenzji książek o tematyce kryminologicznej.

Prosimy o przesyłanie tekstów o objętości do ok. 100 tys. znaków ze spacjami, o stosowanie przypisów dolnych, dołączenie bibliografii (w formacie: Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001; Warylewski J., Reakcja karna na przestępstwa seksualne, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 54, s. 27–53.), abstraktu (max. 1500 znaków ze spacjami) i od 3 do 7 słów kluczowych. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe po polsku i po angielsku. Gdy przesyłany tekst zawiera tabele lub wykresy przygotowane w innym programie niż Microsoft Word (np. MS Excel), prosimy również o przesłanie – niezależnie od tekstu artykułu – pliku źródłowego takiej tabeli czy wykresu.

Wszelkie materiały do publikacji w Biuletynie Kryminologicznym prosimy przesyłać na przez formularz na stronie: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/about/submissions.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Beata Gruszczyńska
Redaktor Naczelna
Biuletynu Kryminologicznego