Zaproszenie do przesyłania propozycji artykułów

Zgłoś artykuł

Warszawa, dnia 2 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Kryminologicznego serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do publikacji w naszym czasopiśmie. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na aktualnej liście czasopism punktowanych MEiN Biuletyn Kryminologiczny otrzymał 40 pkt!

Obecnie finalizujemy prace nad najnowszym 28 numerem. Zgodnie z przyjętą w Biuletynie Kryminologicznym procedurą recenzowania prosiliśmy o przesłanie gotowych tekstów do 31 października 2021 r., jesteśmy jednak w stanie dołączyć jeszcze dodatkowe teksty do tego numeru, pod warunkiem szybkiego ich otrzymania. Zgodnie z profilem czasopisma, zaproszenie kierujemy szczególnie do młodych naukowców, doktorantów, absolwentów, a także studentów, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań lub analiz teoretycznych. Z prośbą o przekazanie informacji o możliwości publikacji w Biuletynie zainteresowanym chcielibyśmy również zwrócić się do wszystkich promotorów i recenzentów prac dyplomowych oraz opiekunów naukowych, którzy znają prace warte szerszego upublicznienia.

Od 26-go numeru Biuletyn Kryminologiczny składa się z dwóch podstawowych działów:

  • Artykuły, w publikujemy artykuły z zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badań i literatury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także wyniki badań lub analiz teoretycznych z pokrewnych do kryminologii dziedzin nauki, m.in.: prawa karnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii.
  • Informacja naukowa, w którym zapraszamy do przesyłania sprawozdań z kryminologicznych konferencji naukowych, których byliście Państwo uczestnikami lub organizatorami, informacji o aktualnie prowadzonych przez Państwa badaniach kryminologicznych oraz informacji o najnowszych publikacjach z zakresu kryminologii i recenzji książek o tematyce kryminologicznej.

Prosimy o przesyłanie tekstów o objętości do ok. 100 tys. znaków ze spacjami, o stosowanie przypisów dolnych, dołączenie bibliografii (w formacie: Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001; Warylewski J., Reakcja karna na przestępstwa seksualne, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 54, s. 27–53.), abstraktu (max. 1500 znaków ze spacjami) i od 3 do 7 słów kluczowych. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe po polsku i po angielsku. Gdy przesyłany tekst zawiera tabele lub wykresy przygotowane w innym programie niż Microsoft Word (np. MS Excel), prosimy również o przesłanie – niezależnie od tekstu artykułu – pliku źródłowego takiej tabeli czy wykresu.

Wszelkie materiały do publikacji w Biuletynie Kryminologicznym prosimy przesyłać na adres e-mail: k.buczkowski@inp.pan.pl lub przez formularz na stronie: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/about/submissions.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Beata Gruszczyńska
Redaktor Naczelna
Biuletynu Kryminologicznego