1.
Jaworska-Wieloch A, Sitarz O. Funkcjonalność i adekwatność środka karnego i obowiązku probacyjnego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Czy regulacje prawnokarne odpowiadają potrzebom osób pokrzywdzonych?. AK [Internet]. 31 maj 2019 [cytowane 4 grudzień 2022];(XLI/1):297-323. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/343