1.
Pratt J, Grzyb M. Criminal justice in an age of populism: Introduction to the Special Issue: Karanie w czasach populizmu. Wprowadzenie do Numeru Specjalnego. AK [Internet]. 22 lipiec 2022 [cytowane 4 październik 2022];(XLIV/1):5-13. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/3342