1.
Wiktorska P. Zmiany w kontrolowaniu przemocy domowej – aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne: Changes in controlling domestic violence – legal, criminological and social aspects. AK [Internet]. 31 grudzień 2021 [cytowane 6 lipiec 2022];(XLIII/2):243-66. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/3224