1.
Lasocik Z. Świadomość społeczna jako czynnik efektywnego eliminowania handlu ludźmi w Polsce: Social awareness as a factor of effective elimination of human trafficking in Poland. AK [Internet]. 31 grudzień 2021 [cytowane 5 lipiec 2022];(XLIII/2):91-126. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2502