1.
Oldfield L, Mills A. Adventures in populist discourse: Could a solution to penal populism in New Zealand be hiding in plain sight? Przygody w populistycznym dyskursie: czy rozwiązanie problemu populizmu penalnego w Nowej Zelandii może być ukryte na widoku?. AK [Internet]. 22 lipiec 2022 [cytowane 26 wrzesień 2022];(XLIV/1):253-82. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2285