1.
Włodarczyk-Madejska J, Kopeć M, Goździk G. O przestępczości cudzoziemców i przestępczości wobec cudzoziemców w Polsce na podstawie statystyki policyjnej: Immigrants’ crime and victimization in Poland based on police statistics. AK [Internet]. 31 grudzień 2021 [cytowane 6 lipiec 2022];(XLIII/2):267-314. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2282