1.
Mahoney I, Teague K, Long M, Winder B. Populist and vindictive constructions of sexual offending, pluralities of violence, and the implications for criminal and social justice: Populistyczne oraz mściwe konstrukcje przestępstwa seksualnego, większość względna przemocy, i implikacje dla sprawiedliwości karnej i społecznej. . AK [Internet]. 22 lipiec 2022 [cytowane 4 październik 2022];(XLIV/1):123-45. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2213