1.
Woźniakowska-Fajst D, Witkowska-Rozpara K. How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland: Jak kryminologia neoklasyczna, populizm penalny i COVID-19 pomogły w zwiększeniu represji karnej w Polsce. AK [Internet]. 22 lipiec 2022 [cytowane 5 październik 2022];(XLIV/1):77-106. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2210