1.
Sitarz O. Protection of Christian values – penal populism or a rational decision on criminalization? Ochrona wartości chrześcijańskich – populizm penalny czy racjonalna decyzja kryminalizacyjna?. AK [Internet]. 22 lipiec 2022 [cytowane 30 wrzesień 2022];(XLIV/1):39-76. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2199