1.
Lasocik Z. Is research on forced labour at an ‘early stage’? Introduction to the Special Issue: Czy badania nad pracą przymusową są rzeczywiście na „wczesnym etapie”? Wprowadzenie do Numeru tematycznego. AK [Internet]. 27 maj 2021 [cytowane 17 sierpień 2022];(XLIII/1):7-18. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2118