1.
Lasocik Z. Forced labour – well-hidden mechanisms of dependence and enslavement: Praca przymusowa – ukryte mechanizmy zależności i zniewolenia. AK [Internet]. 27 maj 2021 [cytowane 17 sierpień 2022];(XLIII/1):271-94. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2058