1.
Arévalo Sánchez S, García Sepúlveda JP, Winterdyk J. Using design thinking and innovation camps to combat forced labour: A case example: Myślenie kreatywne i obozy innowacyjne, jako instrumenty eliminowania pracy przymusowej - studium przypadku. AK [Internet]. 27 maj 2021 [cytowane 5 październik 2022];(XLIII/1):249-70. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2052