1.
Musikawong S, Rzonca P. Debt bondage in human trafficking: US agriculture and Thailand fisheries primed for labour exploitation: Niewola za długi: rolnictwo Stanów Zjednoczonych i rybołówstwo Tajlandii gotowe na pracę przymusową. AK [Internet]. 27 maj 2021 [cytowane 29 wrzesień 2022];(XLIII/1):169-93. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2044