1.
Pavlović Vinogradac V. ‘It’s not worth it, it’s just a bike’. Reporting property crimes in South-eastern European countries: „Nie warto, to tylko rower” – zgłaszanie przestępstw przeciwko mieniu w krajach Europy Południowo-Wschodniej. AK [Internet]. 2021Feb.2 [cited 2021Nov.29];(XLII/2):9-25. Available from: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2009