1.
Klimczak J, Niełaczna M. Extreme criminal penalties - death penalty and life imprisonment in the Polish penal and penitentiary system: Skrajne kary kryminalne – kara śmierci i dożywotniego więzienia w polskim systemie karnym i penitencjarnym. AK [Internet]. 2023 Feb. 15 [cited 2024 Jun. 23];(XLII/1):225-52. Available from: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1944