1.
Klimczak J, Niełaczna M. Extreme criminal penalties - death penalty and life imprisonment in the Polish penal and penitentiary system: Skrajne kary kryminalne – kara śmierci i dożywotniego więzienia w polskim systemie karnym i penitencjarnym. AK [Internet]. 15 luty 2023 [cytowane 25 marzec 2023];(XLII/1):225-52. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1944