1.
Buczkowski K, Wiktorska P. Crime in the subsequent adult life of former juvenile offenders. Selected aspects of the impact of political transformation in Poland on a return to delinquency by adults who were juvenile delinquents in the 1980s and 2000s: Przestępczość w losach życiowych dorosłych – dawnych nieletnich sprawców czynów karalnych. Wybrane aspekty wpływu transformacji ustrojowej w Polsce na powrotność do przestępczości nieletnich z lat 80. i 2000. AK [Internet]. 15 czerwiec 2020 [cytowane 17 sierpień 2022];(XLII/1):97-115. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1940