1.
Windt S, Deres P. The characteristics of trafficking in human beings in Hungary and Romania: Charakterystyka zjawiska handlu ludźmi na Węgrzech i w Rumunii. AK [Internet]. 15 czerwiec 2020 [cytowane 6 lipiec 2022];(XLII/1):139-61. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1930