1.
Jaworska-Wieloch A, Sitarz O. Prawa osadzonych w praktyce penitencjarnej w świetle ustalonych porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych i ich konfrontacja z orzecznictwem ETPC. AK [Internet]. 16 wrzesień 2018 [cytowane 4 grudzień 2022];(XL):459-94. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/15