Jaworska-Wieloch, Anna, i Olga Sitarz. „Funkcjonalność I adekwatność środka Karnego I obowiązku Probacyjnego Nakazu Opuszczenia Lokalu Zajmowanego wspólnie Z Pokrzywdzonym. Czy Regulacje Prawnokarne Odpowiadają Potrzebom osób Pokrzywdzonych?”. Archiwum Kryminologii, no. XLI/1 (maj 31, 2019): 297–323. Udostępniono grudzień 4, 2022. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/343.