Oldfield, Luke, i Alice Mills. „Adventures in Populist Discourse: Could a Solution to Penal Populism in New Zealand Be Hiding in Plain Sight? Przygody W Populistycznym Dyskursie: Czy rozwiązanie Problemu Populizmu Penalnego W Nowej Zelandii może Być Ukryte Na Widoku?”. Archiwum Kryminologii, no. XLIV/1 (lipiec 22, 2022): 253–282. Udostępniono październik 1, 2022. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2285.