Włodarczyk-Madejska, Justyna, Maria Kopeć, i Gabriela Goździk. „O przestępczości cudzoziemców I przestępczości Wobec cudzoziemców W Polsce Na Podstawie Statystyki Policyjnej: Immigrants’ Crime and Victimization in Poland Based on Police Statistics”. Archiwum Kryminologii, no. XLIII/2 (grudzień 31, 2021): 267–314. Udostępniono lipiec 6, 2022. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2282.