Pratt, John, i Daisy Lutyens. „The Pandemic As an Antidote to Populism: Punishment, Immobilisation, and COVID-19: Pandemia Jako Antidotum Na Populizm: Karanie, Unieruchomienie I COVID-19”. Archiwum Kryminologii, no. XLIV/1 (lipiec 22, 2022): 283–311. Udostępniono październik 5, 2022. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2245.