Woźniakowska-Fajst, Dagmara, i Katarzyna Witkowska-Rozpara. „How Neoclassical Criminology, Penal Populism and COVID-19 Helped to Escalate the Repressiveness of Criminal Law – the Case of Poland: Jak Kryminologia Neoklasyczna, Populizm Penalny I COVID-19 pomogły W zwiększeniu Represji Karnej W Polsce”. Archiwum Kryminologii, no. XLIV/1 (lipiec 22, 2022): 77–106. Udostępniono wrzesień 26, 2022. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2210.