Sitarz, Olga. „Protection of Christian Values – Penal Populism or a Rational Decision on Criminalization? Ochrona wartości chrześcijańskich – Populizm Penalny Czy Racjonalna Decyzja Kryminalizacyjna?”. Archiwum Kryminologii, no. XLIV/1 (lipiec 22, 2022): 39–76. Udostępniono październik 3, 2022. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2199.