Lasocik, Zbigniew. „Forced Labour – Well-Hidden Mechanisms of Dependence and Enslavement: Praca Przymusowa – Ukryte Mechanizmy zależności I Zniewolenia”. Archiwum Kryminologii, no. XLIII/1 (maj 27, 2021): 271–294. Udostępniono sierpień 17, 2022. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2058.