Pavlović Vinogradac, Valentina. “‘It’s Not Worth It, it’s Just a bike’. Reporting Property Crimes in South-Eastern European Countries: „Nie Warto, to Tylko rower” – zgłaszanie przestępstw Przeciwko Mieniu W Krajach Europy Południowo-Wschodniej”. Archives of Criminology, no. XLII/2 (February 2, 2021): 9–25. Accessed November 29, 2021. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2009.