Grzyb, Magdalena. „‘We Condemn Abusing Violence Against women’. The Criminalization of Domestic Violence in Poland: «Potępiamy nadużywanie Przemocy Wobec kobiet». O Kryminalizacji Przemocy Domowej W Polsce”. Archiwum Kryminologii, no. XLII/1 (wrzesień 30, 2020): 163–183. Udostępniono listopad 28, 2022. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1947.