Klimczak, Joanna, i Maria Niełaczna. „Extreme Criminal Penalties - Death Penalty and Life Imprisonment in the Polish Penal and Penitentiary System: Skrajne Kary Kryminalne – Kara śmierci I dożywotniego więzienia W Polskim Systemie Karnym I Penitencjarnym”. Archiwum Kryminologii, no. XLII/1 (luty 15, 2023): 225–252. Udostępniono marzec 25, 2023. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1944.