Klimczak, Joanna, and Maria Niełaczna. “Extreme Criminal Penalties - Death Penalty and Life Imprisonment in the Polish Penal and Penitentiary System: Skrajne Kary Kryminalne – Kara śmierci I dożywotniego więzienia W Polskim Systemie Karnym I Penitencjarnym”. Archives of Criminology, no. XLII/1 (February 15, 2023): 225–252. Accessed April 19, 2024. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1944.