Jaworska-Wieloch, Anna, i Olga Sitarz. „Prawa Osadzonych W Praktyce Penitencjarnej W świetle Ustalonych porządków wewnętrznych Jednostek Penitencjarnych I Ich Konfrontacja Z Orzecznictwem ETPC”. Archiwum Kryminologii, no. XL (wrzesień 16, 2018): 459–494. Udostępniono luty 2, 2023. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/15.