Pratt, John, i Michelle Miao. „The End of Penal Populism : The Rise of Populist Politics: Koniec Populizmu Penalnego I Rozkwit Polityk Populistycznych”. Archiwum Kryminologii, no. XLI/2 (listopad 26, 2019): 15–40. Udostępniono grudzień 4, 2022. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1087.