Sitarz, O., i D. Bek. „Mediacja Z udziałem małoletniego - Zagadnienia Wiktymologiczne”. Archiwum Kryminologii, nr XXXVI, styczeń 2014, s. 363-87, doi:10.7420/AK2014M.