Ostrihanska, Z., H. Kołakowska-Przełomiec, S. Batawia, A. Kossowska, i M. Marek. „Rozmiary Nieprzystosowania społecznego młodzieży «nie uczącej Się I Nie pracującej» Badanej W Latach 1967/1968 I 1968/1969”. Archiwum Kryminologii, nr V, wrzesień 1972, s. 7-149, doi:10.7420/AK1972A.