Kossowska, A., J. Krawczyk, i I. Rzeplińska. „Zachowania Dewiacyjne młodzieży W Warszawie W 1993 R. (badania Typu Self-Report)”. Archiwum Kryminologii, nr XXI, lipiec 1995, s. 81-103, doi:10.7420/AK1995C.